Tuyển kỹ sư cơ khí

Vẽ và lập trình máy gia công CNC.